základný cenník vizitiek 9x5cm

iné formáty - cena dohodou

vizitky - jednostranná tlač
300g papier
od 7,99€
grafické spracovanie

tlač 50ks - 8,00€

tlač 100ks - 14,00€

tlač 200ks - 24,00€

tlač 500ks - 46,00€

vizitky - obojstranná tlač
300g papier
od 8,99€
grafické spracovanie

tlač 50ks - 14,00€

tlač 100ks - 26,00€

tlač 200ks - 44,00€

tlač 500ks - 80,00€

tlač na kreatívny papier - cena dohodou